NAJAVE - JESEN 2016

OSVRTI

Šarena vojska zdravlja

Promovirajući vrijednosti života bez ovisnosti
na nešto drugačiji način, do sada smo obišli
17 hrvatskih gradova

O programu

Pregled novosti

Bonaca 6

Završen projekt vršnjačke medijacije
u četiri osnovne škole i četiri hrvatska grada

O programu

Pregled novosti

Grijalica 1

Završena prva školska godina projekta
instrukcija i pomoći pri učenju

O programu

Pregled novosti

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

tel: 044 536 574
fax: 044 544 764

e-mail: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri. Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2016