POVJETARAC / Pokreni posao!

voditelj projekta

Štefica Tominović
dipl. novinarka

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

voditelj projekta

Lidija Tomljenović Kovačić
dipl. novinarka

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

djelatnik Udruge

Ines Vuković
stručna prvostupnica poslovne informatike

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

djelatnik Udruge

Iva Križe
ekonomistica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

djelatnik Udruge

Lidija Ilijević
prirodoslovno-matematički tehničar

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

djelatnik Udruge

Marija Popović
studentica predškolskog odgoja

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

stručni suradnik

Dragan Šašek
grafičar

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

stručni suradnik

Dragoslav Krnjaić
dipl. oec.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

stručni suradnik

Dunja Graho
dizajnerica interijera

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

stručni suradnik

Ivica Pučko
dr. med. vet.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

stručni suradnik

Jurica Vuković
dipl. inf.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

stručni suradnik

Kristina Božić Čerkez

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

stručni suradnik

Marijan Belošević
dipl. oec.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

stručni suradnik

Tatjana Puškarić
prof. sociologije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Domagoj Kovačić
glazbenik

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Ostali

Lahorka Tuškanec, predstavnik partnera
Darko Boškić, privatni poduzetnik, stručni suradnik
Irena Bušić, dipl. učiteljica, stručni suradnik
Mario Lučić, dipl. oec., stručni suradnik
Tamara Đurin, dipl.oec., stručni suradnik

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024