POVJETARAC / Bonaca

Bonaca 5: Bonaca 2014./2015.
Vrsta: Letak

Tematika: Vršnjačka medijacija
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2014.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 10 x 21 cm
Opseg: 2 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 58,46 K)

Bonaca 2: Tako jednostavno, a tako komplicirano
Vrsta: Brošura

Tematika: Nenasilno rješavanje konflikata
Ciljana skupina: Učenici

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2013.

Autori: Gabrijela Kramarić Eid, Suzana Telar, Sanja Glibo i Petra Čutuk
Urednik: Lidija Tomljenović Kovačić

Format: 15 x 15 cm
Opseg: 16 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 4,23 M)

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024