KAMELEON / Lenek svilica je moj

Lenek svilica je moj 2: Kalendar narodnih nošnji Sisačko-moslavačke županije [2014]
Vrsta: Kalendar

Tematika: Narodne nošnje Sisačko-moslavačke županije
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2013.

Autori: Domagoj Kovačić
Urednik: Domagoj Kovačić

Format: 50 x 70 cm
Opseg: 13 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 8,25 M)

Lenek svilica je moj 2: Lenek svilica je moj
Vrsta: Pozivnica

Tematika: Narodne nošnje Sisačko-moslavačke županije
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2013.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 21 x 10 cm
Opseg: 1 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 59,30 K)

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2021