KAMELEON / Grijalica

djelatnik Udruge

Ines Vuković
stručna prvostupnica poslovne informatike

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

djelatnik Udruge

Lidija Ilijević
prirodoslovno-matematički tehničar

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

djelatnik Udruge

Lidija Tomljenović Kovačić
dipl. novinarka

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

djelatnik Udruge

Matea Madjer
magistra primarnog obrazovanja

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

djelatnik Udruge

Sonja Švagel
ekonomistica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

stručni suradnik

Andrea Ostojić
magistra matematike

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

stručni suradnik

Dinko Smolčić
prof. matematike

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

stručni suradnik

Marija Trajanov
mag. educ. philol. angl. i mag. paed.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

suradnik

Ivan Sablić
student

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Ana-Marija Zebić
studentica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Dejan Radaković
mag. ing. el.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Domagoj Kovačić
glazbenik

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Iva Šimanović
studentica ekonomije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024