ARHIV 2 (2007.-2016.) / Unaprijedite komunikaciju

Unaprijedite komunikaciju

Komunicirajte :)

Program se bavi poticanjem na kvalitetnu i otvorenu komunikaciju između djece i odraslih osoba, unutar obitelji kao temeljne društvene strukture

Program Unaprijedite komunikaciju s vašim djetetom je nastao kao izazov našem timu da roditeljima pomogne osvijestiti važnost pozitivne komunikacije u svakodnevnim izazovima odgoja djece.

Glavna okosnica su info predavanja za roditelje / radionice za roditelje. Osim toga, program sadrži i prateće aktivnosti: pripremu, dizajn i tisak mini brošure sa savjetima za roditelje te snimanje i emitiranje specijaliziranih edukativnih 15-minutnih radio emisija.

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024