ARHIV 2 (2007.-2016.) / Surfajmo sigurno!

Surfajmo sigurno!

Budimo pametni!

Edukacija za djecu o sigurnom korištenju Interneta i društvenih mreža, o osnovnim značajkama novih tehnologija te najčešćim pogreškama koje mladi čine i tako se dovode u opasnost.

Program je namijenjen uzrastu djece 5. razreda osnovne škole, tako da su projektne aktivnosti i metode definirane u odnosu na navedenu ciljanu skupinu.

Prije svega, program obuhvaća interaktivne edukativne radionice u trajanju školskog blok sata. Putem ovih radionica koje se provode izravno u osnovnim školama na području Sisačko – moslavačke županije, učenici na zanimljiv i njima prihvatljiv način usvajaju specifična znanja i vještine koje im olakšavaju svakodnevno korištenje Interneta i društvenih mreža te značajno doprinose povećanju razine sigurnosti u odnosu na opasnosti i zamke kojima su pri tome izloženi.

Važna sastavnica projekta je edukativna brošura pod nazivom Glibin cyber vodič u kojoj na originalan način upućujemo mlade čitatelje u male tajne sigurnog korištenja Interneta i društvenih mreža. Program Surfajmo sigurno! zaokružuju prikladne promotivne i medijske aktivnosti.

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024