ARHIV 2 (2007.-2016.) / Djeca i Internet

Djeca i Internet

Izbjegnite probleme :)

Program edukacije roditelja s tematikom sigurnog korištenja Interneta i društvenih mreža od strane djece te posebno, zaštite identiteta i osobnih podataka djece i mladih na Internetu i društvenim mrežama.

Projekt preventivnog karaktera namijenjen roditeljima učenika petog razreda osnovnih škola. Tematika projekta obuhvaća informiranje i edukaciju korisnika o osnovnim načelima funkcioniranja Interneta i društvenih mreža kao i opasnostima i zamkama kojima su izložena djeca prilikom uporabe Interneta kao jednog od najpopularnijih medija nove generacije. Teme koje projekt obrađuje su zaštita integriteta i osobnih podataka djece te najčešće opasnosti koje se nalaze na internetskim stranicama i društvenim mrežama koje djeca često posjećuju. Osim toga, roditelje se educira o sigurnosti podataka i privatnosti, internetskom nasilju nad djecom.

Glavna projektna okosnica su info predavanja za roditelje koja se provode putem izvanrednih roditeljskih sastanaka. Osim toga, projekt sadrži i prateće aktivnosti: pripremu, dizajn i tisak mini brošure sa savjetima za roditelje te snimanje i emitiranje specijaliziranih edukativnih 15-minutnih radio emisija s projektnim sadržajem.

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024