ARHIV 1 (1995.-2006.) / Pazi škola!

Pazi škola!

Informativna, edukativna i zabavna mozaik radio emisija (1995. - 1997.)

Radio emisija specijalizirana za djecu i mlade koju su oni sami, uz stručnu superviziju, sami i kreirali.

Pazi škola! pokrenuta je na 89,4 MHz u suradnji s Radio Siskom, a osnovna ideja projekta bila omogućiti djeci upoznavanje s radom na radiju i pomoći im u kreiranju vlastitog programa. Emisiju su uređivali i vodili mladi, uz stalni nadzor i savjete urednice emisije.

Pazi škola! emitirala se jednom tjedno u trajanju od tri sata, a obuhvaćala je raznovrsne informativne i zabavne rubrike. Mladi slušatelji mogli su se izravno javiti u studio, čitati vlastitu poeziju ili pak sa slušateljima i voditeljima podijeliti svoja razmišljanja ili svojim glasom odlučiti o glazbenoj listi.

Veliki gost, Mali gost, Pozornost molim, Guščje pero... samo su neke od stalnih rubrika emisije, a zanimljivo je istaknuti da je Pazi škola imala i originalne, autorske najavne i odjavne pjesme, kao i autorske jinglove za pojedine rubrike, što je na lokalnoj razini u to vrijeme bila velika posebnost.

 

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024