AKT / Šiljilo

Šiljilo

Učimo!

Bazični program jačanja ljudskih resursa. Obuhvaća izobrazbu djelatika, suradnika i volontera Udruge putem sudjelovanja na edukacijskim programima koje organiziraju različite institucije i udruge.

Programske aktivnosti: sudjelovanje na seminarima, edukacijama, tečajevima i različitim oblicima izobrazbe i usavršavanja.

Cilj: kontinuiranim ulaganjem u ljudske resurse osnažiti tim i povećati kvalitetu rada Udruge.

Napomena:

Program Šiljilo dio je bazičnog programskog djelovanja Udruge i provodi se kontinuirano, u projektnim ciklusima koji odgovaraju kalendarskim godinama.

 

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024