AKT / Doboš

Projekt: Doboš 2024

Datum početka: 01.01.2024
Datum završetka: 31.12.2024

Voditelj:

Arhiv · AKTIVAN

Projekt: Doboš 2019

Datum početka: 01.01.2019
Datum završetka: 31.12.2019

Voditelj:

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Doboš 2018

Datum početka: 01.01.2018
Datum završetka: 31.12.2018

Voditelj:

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Pogledi 2017/2018

Datum početka: 10.09.2017
Datum završetka: 30.11.2018

Voditelj:

Donatori: Sisačko-moslavačka županija, Antares centar, Zagreb

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Doboš 2017

Datum početka: 01.01.2017
Datum završetka: 31.12.2017

Voditelj:

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Doboš 2016

Datum početka: 01.01.2016
Datum završetka: 31.12.2016

Voditelj:

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Doboš 2015

Datum početka: 01.01.2015
Datum završetka: 31.12.2015

Voditelj:

Donatori: BauWelt d.o.o.

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Doboš 2014

Datum početka: 01.01.2014
Datum završetka: 31.12.2014

Voditelj:

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Doboš 2013

Datum početka: 01.01.2013
Datum završetka: 31.12.2013

Voditelj:

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Doboš 2012

Datum početka: 01.01.2012
Datum završetka: 31.12.2012

Voditelj:

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Doboš 2011

Datum početka: 01.01.2011
Datum završetka: 31.12.2011

Voditelj:

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Doboš 2010

Datum početka: 01.01.2010
Datum završetka: 31.12.2010

Voditelj:

Donatori: Grad Sisak

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Doboš 2007

Datum početka: 01.01.2007
Datum završetka: 31.12.2007

Voditelj:

Donatori: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Doboš 2005

Datum početka: 01.01.2005
Datum završetka: 31.12.2005

Voditelj:

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Doboš 2003

Datum početka: 01.01.2003
Datum završetka: 31.12.2003

Voditelj:

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Doboš 2023

Datum početka: 0000-00-00
Datum završetka: 0000-00-00

Voditelj:

Arhiv · ZAVRŠEN

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024