AKT / Doboš

Doboš

Galamimo!

Javna prezentacija rada Udruge. Obuhvaća sve aktivnosti vidljivosti djelovanja Udruge, uključujući pritom sve dostupne klasične i suvremene elektronske medije.

Aktivnosti: odnosi s javnošću, info punktovi, promocije, prezentiranje djelovanja Udruge putem internetskih stranica i društvenih mreža, objave u medijima i ostali oblici informiranja medija o djelovanju Udruge, sudjelovanje na sajmovima i sličnim događanjima koje imaju za cilj promoviranje djelovanja.

Cilj: povećati vidljivost našega rada i omogućiti široj javnosti uvid u djelovanje Udruge

Napomena:

Program Doboš dio je bazičnog programskog djelovanja Udruge i provodi se kontinuirano, u projektnim ciklusima koji odgovaraju kalendarskim godinama.

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024