HUMAN RESOURCES / Volunteers (in Croatian)

Domagoj Kovačić
glazbenik

osobni karton

STATUS: AKTIVAN

Tena Pataky
Sveučilišni prvostupnik Glume i lutkarstva

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Iva Šimanović
studentica ekonomije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Lidija Tomljenović Kovačić
dipl. novinarka

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Sonja Lončar
studentica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Vanja Komljenović
magistra primarnog obrazovanja

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Goran Duplančić
dr. sc. fizike

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Ines Vuković
stručna prvostupnica poslovne informatike

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Ivica Kovačić
dipl. učitelj

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Silvije Vadla
dipl. redatelj

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Sonja Švagel
ekonomistica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Zvonimir Mikšić

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Suzana Telar
dipl. učiteljica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Ivančica Puškarić
prof. engleskog i francuskog jezika

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Jakša Lovreković
učenik

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Klara Pejaković
učenica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Lucija Škrinjarić
učenica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Petra Čečarić
učenica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Tin Štefanić
učenik

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Ana-Marija Zebić
studentica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Dejan Radaković
mag. ing. el.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Ivana Stojčević
stručna prvostupnica predškolskog odgoja

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Jasmina Grgurić
diplomirana novinarka

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Tin Odrčić
glazbenik

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Karla Trajanov
magistra socijalne pedagogije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Marija Trajanov
mag. educ. philol. angl. i mag. paed.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Ivana Bukovac
magistra prava

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Bojan Lončar
bacc. oec.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Josip Tomašev
ing. računarstva

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Ivan Sablić
student

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Luka Pavrlišak
instalater grijanja i klimatizacije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Andrea Zec
magistra logopedije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Gabrijela Kramarić Eid
prof. pedagogije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Svjetlana Ančić-Birač
dr. medicine

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Bernarda Vajdić
Magistar inženjer bioprocesnog inženjerstva

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Dijana Orešković
med. sestra

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Marko Kosović
web dizajner

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Dinko Vuić
prvostupnik fizioterapije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Neda Krapljan Dumbović
magistra novinarstva

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Irena Mikšić
dipl. učiteljica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Marko Hergešić
sveučilišni prvostupnik glume

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Milan Stojčević
vozač

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Andreja Pavušek

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Monika Dandić
univ.mag.oec.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Kristina Franjević
stručna prvostupnica poslovne informatike

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Nina Štampar
ekonomistica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Dina Vladić
dr. medicine

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Adis Keranović
dr. medicine

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Sunčica Vukelić

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Marija Šimanović
dipl. oec.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Matea Radić
medicinska sestra

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Nikolina Čičić

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Tanja Vadla
prof.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Petra Čutuk
poduzetnica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Tanja Tominović Pučko
dipl. učiteljica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Štefica Tominović
dipl. novinarka

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Ostali

Dorotea Kovačić, studentica
Sven Tomanić, student
Katarina Crneković, učenica
Lorena Ladišić, učenica
Iva Teći, dip. soc. radnik
Jasmin Kekić, dipl. oecc.
Jelena Miličić, sveučilišna prvostupnica informatike
Iva Toš, studentica
Nina Ceković Prangovski, dipl. učiteljica
Sanela Velić, studentica
Sanita Fijan
Vlatko Vuić
Danijela Medaković, dipl. učiteljica
Davor Beloglavec, dipl. oecc.
Donna Vrbanac
Doris Jelić, studentica
Dubravka Štimac-Tomaš, dipl. učiteljica
Đurđica Vuić, prof.
Ivana Peterle Kesner, dipl. učiteljica
Kristina R., dipl. učiteljica
Nada Arsoska, dipl. učiteljica
Vesna Šebek, dipl. učiteljica
Zdenka Balen, dipl. učiteljica
Anita Komljenović, informatičarka
Tomislav Hubelić, učenik
Dinko Kovačić
Marijana Hrgešić, dipl. učiteljica
Mirela Josić, dipl. učiteljica
Lada Rađenović
Ida Penović, dipl. učiteljica
Tomislav Kapetanić, dipl. ing. građevine
Filip Švagel
Ivan Tomljenović, umirovljenik
Ema N.
Nikolina Nikolozo
Irma Novalić
Željko Rakarić, fotograf i video snimatelj
Ivana Dumbović
Matea Mi.
Andrea Kardaš
Ivana Baričić Bajtela, novinarka
Marija M.
Marina J.
Martina J.
Dejan Brajdić
Elsa Duraković
Juraj Brlić
Sabina Stipanec
Sanda Menković
Stipo Zebić
Gabrijela Horžić
Martina Isaković
Jakša Badžar
Marko Kotaranin
Vedran Veljača, dipl. metalurg
Zdenko Bajtela
Ivan M.
Ivona B.
Ana Dinčir
Ivana Šimanović, prof.

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024