DOKUMENTI / Ostalo

Naziv: Cjenik programa Grijalica

Datum: 16.02.2017.
Opseg: 1 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 164,20 K)

Naziv: Opća načela programa Grijalica

Datum: 20.09.2016.
Opseg: 1 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 159,86 K)

Naziv: Deklaracija o prijateljstvu

Datum: 01.12.2015.
Opseg: 1 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 236,46 K)

Naziv: Deklaracija o raspodjeli odgovornosti

Datum: 01.10.2015.
Opseg: 1 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 234,85 K)

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024