POVJETARAC / Surfajmo sigurno!

Surfajmo sigurno! 1: Glibin cyber vodič
Vrsta: Brošura

Tematika: Poduzetništvo
Ciljana skupina: Roditelji

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2013.

Autori: Sanja Glibo
Urednik: Lidija Tomljenović Kovačić

Format: 15 x 15 cm
Opseg: 16 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 2,68 M)

Surfajmo sigurno! 1: Povjetarac - proljeće 2013.
Vrsta: Deplijan

Tematika: Sigurnost na Internetu
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2013.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 10 x 21 cm
Opseg: 6 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 146,88 K)

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2020