KAMELEON / Srećko Peh

Projekt: Srećko Peh 2
Događaj: Objava video spota
Sadržaj/Tema: Prevencija ovisnosti

Datum početka: U pripremi

Mjesto: Internetske i YouTube stranice Udruge

Više

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2019