KAMELEON / Brijalica

Ekonomska škola Sisak

STATUS: ZAVRŠEN

partner

Gimnazija Sisak

STATUS: ZAVRŠEN

partner

ČuBraD uslužni obrt

STATUS: ZAVRŠEN

suradnička institucija

Euroart 93

STATUS: ZAVRŠEN

suradnička institucija

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2020